Katarzyna Wasiak

Mgr Katarzyna Wasiak jest absolwentką Psychologii Zdrowia i Klinicznej, Pedagogiki w zakresie Opieki i Terapii i Pedagogiki Wspierającej z Profilaktyką Niedostosowania Społecznego na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła także roczne szkolenie w zakresie Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży oraz studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki i Diagnozy i Terapii Pedagogicznej.

Obecnie jest w trakcie czteroletniej szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie, w placówkach oświatowych. Prowadzi trening umiejętności społecznych, warsztaty i zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Bierze udział w licznych szkoleniach i konferencjach.

Przyjmuje pacjentów w ramach własnej działalności Potęga Umysłu zarówno stacjonarnie jak i w formie terapii online.

Psychologia / Pedagogika / Psychoterapia Indywidualna w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT

(Łódź – stacjonarnie / cała Polska – w formie online)