Terapia Pedagogiczna / Zajęcia z pedagogiem specjalnym

Pedagog specjalny

Wiele dzieci doświadcza problemów w koncentracji uwagi. Wiele z nich potrzebuje usprawniać swoją koordynację wzrokowo-ruchową, percepcję wzrokową, słuchową, dotykową, motorykę małą, precyzję ruchu palców i dłoni, nacisk na narzędzie pisarskie czy chwyt pisarski. 

Jeśli Twoje dziecko ma problemy, które rzutują na jego umiejętności szkolne, zgłoś się do nas. 


Terapia pedagogiczna to:

 • usprawnianie funkcji językowych, np rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań i prowadzenia dialogu,
 • wzbogacanie słownictwa, w tym także poszerzanie zasobu słownictwa o przymiotniki, czasowniki, rzeczowniki i kategoryzowanie ich,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej,
 • usprawnianie pamięci, koncentracji uwagi, spostrzegawczości,
 • usprawnianie motoryki małej,
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie grafomotoryki, kształtowanie chwytu pęsetowego oraz poprawnego nacisku narzędzia pisarskiego podczas rysowania i pisania,
 • rozwijanie umiejętności szkolnych,
 • podnoszenie umiejętności praktycznych i manualnych,
 • rozwijanie zdolności manipulacyjnych,
 • stymulowanie orientacji przestrzennej,
 • kształtowanie dokładności i precyzji ruchów,
 • rozwijanie współpracy obu rąk,
 • doskonalenie umiejętności rysowania, malowania, lepienia, nawlekania, zawiązywania i zapinania, wycinania, chwytania przedmiotów i pisania,
 • wzmacnianie wiary we własne siły i rozwijanie motywacji do pracy, budowanie poczucia kompetencji i sprawczości,
 • zaspokojenie potrzeby akceptacji.

Dla kogo terapia pedagogiczna?

Pracujemy z dziećmi z:

 • Autyzmem
 • Zespołem Aspergera
 • Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
 • Afazją
 • FAS (zespołem alkoholowym)
 • Dysleksją
 • Dyskalkulią
 • Problemami z koncentracją uwagi
 • innymi dysfunkcjami / niepełnosprawnościami.