Potęga Umysłu Bystrzaka

Prowadzimy kursy rozwoju intelektu dla dzieci i młodzieży w wieku 3-13 lat. Celem zajęć jest wspieranie rozwoju umysłu u dzieci i młodzieży, co umożliwia między innymi synchronizacja obu półkul mózgowych. Warsztaty prowadzone są w grupach 6 – 8 osobowych w zależności od wieku kursantów. Rozwijamy u dzieci umiejętność uczenia się, zapamiętywania oraz twórczość i kreatywność w myśleniu i w działaniu. Trenujemy koncentrację uwagi, usprawniamy czytanie i uczymy sporządzania inteligentnych notatek, które ułatwiają przyswajanie notowanych treści. Dzięki temu skracamy czas potrzebny dzieciom do przyswojenia książkowego materiału szkolnego.

Budujemy także poczucie własnej wartości oraz samoświadomość własnych mocnych i słabych stron. Rozwijamy umiejętności społeczne, interpersonalne oraz intrapersonalne. Na naszych kursach dzieci i młodzież zdobywają ponadprogramową wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągania życiowych sukcesów. Rozwijają także umiejętność logicznego i przyczynowo – skutkowego myślenia. Uczą się poprzez przeprowadzanie eksperymentów i doświadczanie.

Wszystko to realizujemy za pomocą nowoczesnych, nowatorskich i skutecznych metod nauczania w miłej, przyjaznej i relaksującej atmosferze, czyli w miejscu, w którym dzieci czują się komfortowo.

Pamiętajmy, że każda dziecięca pasja może przekształcić się w ciekawy sposób na życie!

Na zajęciach pracujemy zazwyczaj na dywanie lub poduszkach. Czasami korzystamy ze stolików. Nie posiadamy szkolnych ławek, a osoby prowadzące warsztaty to nie nauczyciele tylko trenerzy. Posiadają oni wykształcenie psychologiczne i pedagogiczne. Są przewodnikami po zadziwiającym i ciekawym świecie wiedzy. Doświadczają i eksperymentują razem z kursantami podczas zajęć.

Filary naszych zajęć:

Pamięć

Pamięć

Rozwijamy ją poprzez wprowadzanie różnych technik pamięciowych, w których łączymy obraz, kolor, ruch i emocje. Dzieci przy tym świetnie się bawią i nie mając poczucia, że się uczą, zapamiętują długie ciągi liczb, wyrazów, dat czy historii.

Czytanie

Czytanie

Czytanie to bardzo ważna umiejętność, dzięki której poznajemy otaczający nas świat. U nas dzieci w wieku przedszkolnym uczą się globalnego czytania i poprzez całościowe spojrzenie na dany wyraz zapamiętują go obrazowo. Z kolei dzieci w wielu szkolnym dzięki różnym metodom i technikom przyśpieszają swoje tempo czytania.

Kreatywność

Kreatywność

Na zajęciach pobudzamy dzieci do kreatywnego i twórczego myślenia poprzez różnorodne gry dydaktyczne, zabawy i zadania, które stawiamy przed nimi.

Wyobraźnia

Wyobraźnia

To bardzo ceniona cecha przez pracodawców. Pomaga nam podczas przewidywania konsekwencji naszych działań oraz zachowań innych ludzi. Rozwijamy ją poprzez różnorodne ćwiczenia, zadania grupowe, zadania ruchowe i gry zespołowe.

Emocje

Emocje

Na zajęciach pokazujemy dzieciom, że warto wyrażać swoje emocje i nie ma w tym nic złego. Dzielimy się doświadczeniami i wrażeniami. Rozwijamy empatię i współczucie, tolerancję i akceptację dla innych ludzi, chęć niesienia im pomocy oraz umiejętność dzielenia się. Dzielimy się radością i smutkiem, uczymy się odnosić zwycięstwa i sukcesy oraz akceptować swoje porażki. Rozwijamy inteligencję emocjonalną poprzez elementy dramy, gry zespołowe i ruchowe, a także poprzez prace twórcze i manualne, które dzieci wykonują.

Autoprezentacja

Autoprezentacja

To bardzo ważna umiejętność, która pomaga nam pokazać siebie w pozytywnym świetle, swoje pasje, mocne strony i talenty. Jest także niezbędna na rynku pracy. Pozwala na osiągnięcie swobody podczas wystąpień publicznych, przedstawień szkolnych, na egzaminach czy rozmowach kwalifikacyjnych. Autoprezentacji uczymy dzieci już od najmłodszych lat.

Relaksacja

Relaksacja

Uczymy dzieci rozpoznawania u siebie oznak napięcia i stresu, pokazujemy też, jak sobie z nim poradzić. Uczymy różnych metod i technik relaksacyjnych, wykonujemy ćwiczenia rozluźniające i zwiększamy samoświadomość dzieci. Pokazujemy też różne sposoby wykorzystywania relaksacji np. do podwyższenia poziomu koncentracji i zwiększania efektów nauki szkolnej.

Podczas warsztatów Twoje dziecko:

Program obejmuje wiele angażujących i ciekawych eksperymentów i zadań, takich jak:

Dodatkowo dzieci będą miały okazję zapoznać się z:

Dlaczego warto zapisać dziecko na takie warsztaty?

Chcesz, aby Twoje dziecko odkrywało z nami tajemniczy świat, w którym będzie się świetnie bawiło i rozwijało jednocześnie?

Na naszych zajęciach dzieci świetnie się bawią rozwijając przy tym niezbędne umiejętności i kompetencje przyszłości 2030-2050, takie jak współpraca w grupie, komunikacja, planowanie i analizowanie, negocjowanie, empatia itp. Dzieci rozwijają także zdolność kreatywnego myślenia, storytellingu (twórczego opowiadania historii), stymulują myślenie logiczne, przyczynowo-skutkowe i analityczne, trenują koncentrację uwagi, polepszają swoją pamięć, poznają ciekawe eksperymenty chemiczne i magiczne, zapoznają się z technikami relaksacyjnymi, budują swoje poczucie własnej wartości i samoświadomość swoich mocnych stron.

Podczas trwania zajęć trener jest w stałym kontakcie z rodzicami.