mgr Katarzyna Wasiak

Psychoterapeutka, psycholożka, pedagożka

mgr Katarzyna Wasiak

Mgr Katarzyna Wasiak ukończyła studia z zakresu psychologii zdrowia i klinicznej, pedagogiki wspierającej z profilaktyką niedostosowania społecznego, pedagogiki w zakresie opieki i terapii pedagogicznej. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej.

Aktualnie jest w procesie certyfikacji w szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej CBT-EDU rekomendowanej przez PTTPB  oraz uprawniającej do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego oraz w trakcie szkoleń z Indywidualnej i Grupowej Terapii Schematów akredytowanych przez ISST (International Society of Schema Therapy) oraz przygotowujących do Certyfikatu ISST. Ukończyła całościowe, roczne szkolenie w zakresie dialektycznej terapii behawioralnej DBT COMPREHENSIVE. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Psychologiczno-Pedagogicznych oraz w placówkach  Psychicznego. Prowadzi szkolenia, warsztaty i zajęcia grupowe dla dzieci, rodziców, nauczycieli, studentów i osób z zaburzeniami. Bierze udział w licznych szkoleniach i konferencjach. W pracy wykorzystuje techniki i protokoły psychoterapii CBT, elementy Terapii Schematów oraz umiejętności DBT.  Regularnie uczestniczy w Zespole Konsultacyjnym złożonym z psychoterapeutów CBT i DBT. Swoją pracę poddaje także systematycznej superwizji pod okiem certyfikowanych superwizorów.

Prowadzi zarówno psychoterapię jak i szeroko rozumiane poradnictwo psychologiczne. Pomaga osobom z depresją, dwubiegunową chorobą afektywną, z zaburzeniami lękowymi z napadami paniki, zaburzeniami lękowymi uogólnionymi, fobiami specyficznymi  (agorafobia, fobia społeczna itp.), zaburzeniami potraumatycznymi (PTSD, cPTSD), zaburzeniami osobowości (w tym borderline) oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. Aktualnie prowadzi własny gabinet psychoterapeutyczny w Łodzi przy ul. Gdańskiej 91.

Obok pracy psychoterapeutycznej pracuje także w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu, gdzie prowadzi wykłady, konwersatoria i ćwiczenia dla studentów z psychologii i pedagogiki. 

Prywatnie uwielbia podróżować, odwiedzać wyspy i kraje tropikalne,  pływać i grać w gry panszowe. Ma dwa koty perskie.