Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Terapia prowadzona jest przez psychologów dziecięcych w formie zabawy lub rozmowy, w zależności od wieku i możliwości dziecka. Dla dziecka jest to miłe i ciekawe doświadczenie. Na początku terapeuta poznaje dziecko i jego świat, odkrywa jego pasje, zainteresowania, mocne strony i talenty. Jeśli dziecko lubi budować z klocków to budujemy, jeśli lubi grać w gry planszowe to gramy. Najważniejsze jest to, aby stworzyć bliską relację terapeutyczną, która oparta jest na zaufaniu, otwartości i szczerości. Dzięki temu możliwa będzie pomoc.
Z kolei rodzice lub opiekunowie pomagają we wprowadzeniu małych zmian, które są potrzebne, aby dziecko mogło prawidłowo funkcjonować. To bardzo ważna i odpowiedzialna rola rodziców w terapii dziecka. Zmiany wprowadzamy stopniowo, krok po kroku, małymi kroczkami, obserwując przy tym co działa i powtarzając te czynności które przynoszą oczekiwane rezultaty. Psycholog wspiera proces rozwoju całej rodziny.

Terapia dziecka daje szansę na rozwiązanie wielu trudności i problemów emocjonalnych, wychowawczych, rozwojowych i edukacyjnych u kilkulatka. Terapia jest dostosowana do wieku i możliwości psychofizycznych małego Klienta oraz do potrzeb i możliwości jego rodziny. Terapeuta pomaga w rozwiązaniu codziennych problemów, takich jak trudności szkolne, lęki i koszmary nocne, problemy w relacjach z rówieśnikami itp. Może wyjaśnić dziecku w przystępny i dostosowany do jego wieku sposób wiele trudnych i skomplikowanych spraw. 

Pomagamy dzieciom z:

 • lękami i fobiami
 • depresją
 • obniżonym nastrojem
 • niską samooceną
 • dysregulacją emocjonalną, problemami emocjonalnymi
 • lękiem społecznym
 • problemami w relacjach społecznych
 • neofobią (także żywieniową)
 • afazją
 • nieśmiałością
 • rozumieniem kontekstu społecznego (Zespół Aspergera, Autyzm)
 • problemami związanymi ze snem, koszmarami nocnymi
 • problemami z adaptacją,
 • niepokojącymi zachowaniami (opóźnienia czy regres w rozwoju poszczególnych funkcji), 
 • agresją, zachowaniami agresywnymi,
 • w sytuacji okołorozwodowej
 • w sytuacji śmierci bliskiej osoby
 • zdarzeniami losowymi, traumami… 

PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY I NASTOLATKÓW

Dorastanie to trudny okres w życiu młodego adolescenta. To okres wielu zmian biologicznych, hormonalnych, czasem gwałtownych i szybkich, czas kształtowania się poglądów i przekonań, tożsamości, potrzeba poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, akceptacji, posiadania przyjaciół i huśtawka emocjonalna. To, co fascynowała nastolatka wczoraj, jutro może być już nieprzyjemnym wspomnieniem. Z jednej strony bardzo zależy im na opinii rówieśników, z drugiej mają często odmienne racje dorosłych. Adolescencja to czas pierwszych ważnych, życiowych decyzji, pierwszych związków partnerskich, problemów i zawodów miłosnych. Przy tym wszystkim pojawia się bardzo dużo niepewności, lęku i poczucia bycia pomiędzy światem dorosłych a światem dzieci. Czasami rodzicom trudno jest zrozumieć szybkość i intensywność zmian jakie zachodzą w życiu dorastających dzieci. Nastolatkom też nie jest z tym łatwo.
Terapia nastolatka polega na stworzeniu relacji terapeutycznej, opartej na zaufaniu i akceptacji świata dorastającego człowieka. Wiemy, że większość zachowań nastolatków wiąże się z bardzo ważnymi dla nich potrzebami, które w ten sposób próbują sobie zaspokoić. Otwartość i zaufanie pozwala na zrozumienie dorastającego człowieka i odkrycie, które potrzeby adolescenta nie są zaspokojone i w jaki sposób aktualnie próbuje on je realizować. Ponieważ potrzeby same w sobie są nienegocjowane, próbujemy zmieniać sposób ich zaspokajania na bardziej konstruktywny. O tym rozmawiamy z nastolatkami i wspólnie zastanawiamy się, co byłoby dla nich najlepsze.

KONSULTACJE RODZICIELSKIE

Konsultacje rodzicielskie są przestrzenią, w której rodzice lub opiekunowie mogą podzielić się swoimi trudnościami, dylematami i pytaniami dotyczącymi wychowania dziecka i trudności w relacji z dzieckiem / nastolatkiem. Konsultacje rodzicielskie nie są psychoterapią. To krótkoterminowa (jedna lub kilka wizyt) i dyrektywna forma wsparcia, podczas której rodzice / opiekunowie poznają pewne zależności i mechanizmy psychologiczne oraz otrzymają konkretne wskazówki i narzędzia do radzenia sobie w sytuacji rodzinnej. W przypadku problemów w rodzinie, problemów szkolnych czy wychowawczych rodzic może znaleźć pomoc na konsultacji z psychoterapeutą. 

 

Z jakimi problemami możesz jako rodzic zgłosić się na konsultację rodzicielską?

 • Twoje dziecko przeżywa wybuchy złości, 
 • Jesteście w trakcie dużych zmian w rodzinie,
 • Przed Twoim dzieckiem czekają wyzwania rozwojowe,
 • W Waszej rodzinie jest dużo konfliktów,
 • Czujesz, że jest Ci to potrzebne, intuicja Ci to podpowiada…

Kim jestem i dokąd zmierzam?

Okres dorastania to czas dużej niepewności siebie i pytań o to, kim jestem, czego potrzebuję, w czym jestem dobry i co potrafię zrobić. Poznanie swoich mocnych i słabych stron jest bardzo ważne w sytuacjach gdy podejmujemy życiowe decyzje takie jak wybór szkoły, partnera, łączenie edukacji z pracą, wyjazd na studia za granicę itp. Młode osoby często podejmują pewne kroki za namową rodziców, bo nie umieją się im przeciwstawić, bo inni tak robią i tak radzą dorośli. Decyzje te nierzadko rzutują na ich przyszłość i często nie są zgodne z tym, czego dorastający człowiek naprawdę chce. Takie sytuacje często wyrządzają wiele cierpienia młodym osobom. Kontakt z psychologiem może im pomóc dotrzeć do ich własnych marzeń i ambicji, predyspozycji i umiejętności oraz określić ich własny cel życiowy. Dzięki temu młody Klient może podążać w swoim kierunku i określać małe kroki, które przybliżą go do osiągnięcia celu. Jest to niezwykle ważne w życiu młodzieży, daje motywację i sens do robienia małych kroków istotnych z punktu widzenia przyszłości. Te małe kroki przekładają się w końcu na coś znacznie większego i istotnego, budują więc poczucie własnej wartości, mobilizują, kształtują cierpliwość i ukierunkowują młodych ludzi. Dzięki temu mogą oni realizować się w tym, w czym są dobrzy. Daje to poczucie spełnienia w życiu i pozwala na osiągnięcie sukcesu.