Psychoterapia poznawczo-behawioralna CBT młodzieży i nastolatków

PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA MŁODZIEŻY / NASTOLATKÓW

Dorastanie to trudny okres w życiu młodego adolescenta. To okres wielu zmian biologicznych, hormonalnych, czasem gwałtownych i szybkich, czas kształtowania się poglądów i przekonań, tożsamości, potrzeba poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, akceptacji, posiadania przyjaciół i huśtawka emocjonalna. To, co fascynowała nastolatka wczoraj, jutro może być już nieprzyjemnym wspomnieniem. Z jednej strony bardzo zależy im na opinii rówieśników, z drugiej mają często odmienne racje dorosłych. Adolescencja to czas pierwszych ważnych, życiowych decyzji, pierwszych związków partnerskich, problemów i zawodów miłosnych. Przy tym wszystkim pojawia się bardzo dużo niepewności, lęku i poczucia bycia pomiędzy światem dorosłych a światem dzieci. Czasami rodzicom trudno jest zrozumieć szybkość i intensywność zmian jakie zachodzą w życiu dorastających dzieci. Nastolatkom też nie jest z tym łatwo.
Terapia nastolatka polega na stworzeniu relacji terapeutycznej, opartej na zaufaniu i akceptacji świata dorastającego człowieka. Wiemy, że większość zachowań nastolatków wiąże się z bardzo ważnymi dla nich potrzebami, które w ten sposób próbują sobie zaspokoić. Otwartość i zaufanie pozwala na zrozumienie dorastającego człowieka i odkrycie, które potrzeby adolescenta nie są zaspokojone i w jaki sposób aktualnie próbuje on je realizować. Ponieważ potrzeby same w sobie są nienegocjowane, próbujemy zmieniać sposób ich zaspokajania na bardziej konstruktywny. O tym rozmawiamy z nastolatkami i wspólnie zastanawiamy się, co byłoby dla nich najlepsze.

Kim jestem i dokąd zmierzam?

Okres dorastania to czas dużej niepewności siebie i pytań o to, kim jestem, czego potrzebuję, w czym jestem dobry i co potrafię zrobić. Poznanie swoich mocnych i słabych stron jest bardzo ważne w sytuacjach gdy podejmujemy życiowe decyzje takie jak wybór szkoły, partnera, łączenie edukacji z pracą, wyjazd na studia za granicę itp. Młode osoby często podejmują pewne kroki za namową rodziców, bo nie umieją się im przeciwstawić, bo inni tak robią i tak radzą dorośli. Decyzje te nierzadko rzutują na ich przyszłość i często nie są zgodne z tym, czego dorastający człowiek naprawdę chce. Takie sytuacje często wyrządzają wiele cierpienia młodym osobom. Kontakt z psychologiem może im pomóc dotrzeć do ich własnych marzeń i ambicji, predyspozycji i umiejętności oraz określić ich własny cel życiowy. Dzięki temu młody Klient może podążać w swoim kierunku i określać małe kroki, które przybliżą go do osiągnięcia celu. Jest to niezwykle ważne w życiu młodzieży, daje motywację i sens do robienia małych kroków istotnych z punktu widzenia przyszłości. Te małe kroki przekładają się w końcu na coś znacznie większego i istotnego, budują więc poczucie własnej wartości, mobilizują, kształtują cierpliwość i ukierunkowują młodych ludzi. Dzięki temu mogą oni realizować się w tym, w czym są dobrzy. Daje to poczucie spełnienia w życiu i pozwala na osiągnięcie sukcesu.

Dla kogo psychoterapia poznawczo-behawioralna?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest skuteczna w leczeniu:

 • fobii specyficznych (np. fobii społecznej, agorafobii, klaustrofobii itp.)
 • lęków napadowych, ataków paniki,
 • lęku uogólnionego,
 • nerwic,
 • depresji,
 • zaburzeń odżywiania (bulimii, anoreksji),
 • OCD (zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych),
 • schizofrenii,
 • PTSD (stresu pourazowego),
 • pomaga uporać się z żałobą i stratą,
 • zaburzeń snu,
 • dysregulacji emocjonalnej,
 • samookaleczeń i myśli samobójczych,
 • problemów w relacjach z rówieśnikami,
 • innych problemów wynikających z aktualnej sytuacji życiowej…

Psychoterapia

Dużo młodych ludzi zmaga się z zaburzeniami lękowymi, myślami natrętnymi, obniżonym nastrojem czy depresją. Czasem do tego mogą dochodzić myśli samobójcze. Często młodzi ludzie doświadczają również problemów z adaptacją w nowym miejscu zamieszkania, w nowej szkole, np. w nowym mieście podczas wyjazdu na studia. Tego typu problemy często przysparzają dużo cierpienia i są bardzo bolesne. Wiele z nich wiąże się z trudnymi doświadczeniami jakie miały miejsce w szkole, domu i w relacjach z innymi ludźmi. Psychoterapia to przestrzeń do zastanowienia się nad tym i wspólnej pracy nad problemami. Dzięki niej wiele osób, które borykają się z różnymi trudnościami, doświadczają wiele bólu i cierpienia, co znacznie utrudnia im funkcjonowanie, może stawić czoła swoim problemom w atmosferze bezpieczeństwa, zaufania i otwartości. Gdy przepracujemy pewne emocje i schematy myślowe zobaczymy, że znacznie łatwiej jest nam żyć. Zajmujemy się m.in. problemami natury depresyjnej, problemami emocjonalnymi, nerwicowymi, niską samooceną, fobią szkolną itp. Psychoterapia dzieci i młodzieży prowadzona jest w formie indywidualnej. Warto nadmienić, że korzystanie z pomocy psychologicznej młodzieży do 18 roku życia musi odbywać się za zgodą  rodziców.