Sekretny Świat – 3 latki

Kurs przygodowo- podróżniczy na którym dzieci poszerzają swoją wiedzę o otaczającym ich świecie. Dzieci poznają ciekawe zjawiska i miejsca, uczestniczą w zagadkach i eksperymentach, uczą się też funkcjonować w grupie i wyrażać siebie na forum grupy rówieśniczej. Wspieramy ich wszechstronny rozwój i rozbudzamy ciekawość świata.

Podczas całorocznego kursu dzieci:

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, trwają 90 minut.
Koszt: 250 zł miesięcznie.