Trening Umiejętności Społecznych Łódź
dzieci i dorośli

Trening Umiejętności Społecznych ma na celu zwiększenie samoświadomości własnych emocji. Uczestnicy uczą się rozpoznawać i nazywać swoje uczucia, a także emocje innych ludzi. Poznają konstruktywne metody radzenia sobie ze złością i stresem oraz sposoby na poprawę samopoczucia. Uczą się też asertywnie odmawiać, konstruktywnie wyrażać niezadowolenie, krytykować innych i przyjmować krytykę oraz wyrażać własne poglądy na forum grupy. Poprawiają umiejętności porozumiewania się z innymi na drodze kompromisu oraz współpracy w grupie. Wzmacniają również pozytywne poczucie własnej wartości, rozwijają wiedzę o sobie, swoich talentach i mocnych stronach. Uczą się także, czym są normy społeczne, dlaczego są tak ważne w codziennym życiu, zarówno w domu, w szkole, na drodze, w państwie jak i w życiu społecznym. Poznają pozytywne aspekty norm społecznych, a także różne konsekwencje ich nieprzestrzegania. Uczą się, czym jest tolerancja, jakie są jej granice oraz konsekwencje braku tolerancji.
Dziecko na swojej drodze spotyka wiele różnych trudności, z którymi musi się zmierzyć. Jest to stresujące zarówno dla niego jak i dla rodziców.

Prowadzimy Trening Umiejętności Społecznych zarówno dla dzieci, jak i dla studentów i osób dorosłych. Zarówno dla osób neurotypowych jak i dla osób nieneurotypowych (ADHD oraz spektrum Autyzmu, Zespół Aspergera), którzy chcą doszlifować swoje umiejętności społeczne.

Trening umiejętności społecznych Łódź dzieci nastolatki i dorośli

Podczas całorocznego kursu uczestnicy:

Zajęcia odbywają się co tydzień (raz w tygodniu o stałej porze) i trwają 90 min.
Ilość osób w grupie - do 8 osób.

Zajęcia dla dzieci prowadzone są w grupach wiekowych:

Koszt zajęć: 350 zł miesięcznie.

Zajęcia dla dorosłych

Koszt zajęć: 400 zł miesięcznie.